Terugvordering uitkering

Als u wordt veroordeeld voor het aanwezig hebben van een hennepkwekerij terwijl u een uitkering had, zijn de gemeente, SVB of UWV verplicht om uw uitkering te korten, stoppen, en/of zelfs terug te vorderen. U had immers inkomsten uit de hennepkwekerij. In ieder geval had u deze werkzaamheden en eventuele inkomsten bij de uitkeringsinstantie moeten melden op grond van de inlichtingenplicht.

Gratis intakegesprek
Weten wat u kan verwachten en wie u het beste kan helpen? Bel 088 - 629 00 54 voor een gratis intakegesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

advocaat verkeersdelict

Inlichtingenplicht

Bovenstaande geldt zowel voor een bijstandsuitkering als voor een WW-uitkering. U dient de uitkeringsinstantie altijd op de hoogte te houden van uw werkzaamheden en inkomsten, zodat de hoogte van uw uitkering hierop kan worden afgestemd. In beginsel bepaalt de richtlijn dat wanneer u niet aan de inlichtingenplicht voldoet, men de uitkering volledig kan terugvorderen. Een hennepkweker zal doorgaans geen melding doen van zijn illegale activiteiten. Als de kwekerij is opgerold, komt de uitkeringsinstantie dit onherroepelijk te weten.

Stopzetting uitkering

De uitkeringsgerechtigde zal een besluit ontvangen van de uitkeringsinstantie dat de uitkering per direct wordt stopgezet, en met terugwerkende kracht zal worden teruggevorderd. Het is altijd verstandig om bezwaar te maken tegen dit besluit van de uitkeringsinstantie. De advocaten van Advocaat-voor-hennepkwekerij.nl kunnen u hierin bijstaan en namens u een bezwaarschrift opstellen. Dit moet doorgaans binnen een termijn van zes weken, dus neemt u zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Verweer en bewijs

U zult moeten kunnen aantonen dat u, ook al had u aan de inlichtingenplicht voldaan, toch recht had op uitkering. Dit betekent dat u zou moeten stellen dat u met de kwekerij amper inkomsten heeft genoten. Dit kan komen door een mislukte of in beslag genomen oogst, of dat u bent bestolen. De bewijslast ligt wel bij de hennepkweker, deze dient een administratie hierover bij te houden. Anders komt het ontbreken van bewijs voor diens eigen rekening. De teveel verstrekte uitkering wordt in het algemeen bruto (dus inclusief belastingen en premies) teruggevorderd. In bijzondere situaties mogen de uitkeringsinstanties afwijken van het terugvorderen van een uitkering, en dan alleen als volledige terugvordering onevenredige gevolgen heeft.

Termijn

Er moet binnen zes weken nadat het besluit omtrent de terugvordering van uw uitkering is verzonden een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet binnen deze termijn per post zijn bezorgd en mag maximaal een week daarna binnen komen. Als het bezwaarschrift een dag te laat wordt gepost, kan deze niet meer in behandeling worden genomen. Deze termijnen worden erg strikt gehanteerd. Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om deze termijn te verlengen, als u echt niet in staat was uw bezwaar op tijd in te dienen.

Beslaglegging

Naast het bezwaar kunnen de advocaten van Advocaat-voor-hennepkwekerij.nl u ook bijstaan in het voorkomen van beslaglegging.  Als u het bedrag van de terugvordering niet kunt voldoen, kan de uitkeringsinstantie een deurwaarder inschakelen die beslag kan leggen op uw waardevolle spullen of zelfs op uw bankrekening en salaris. Sinds 1 januari 2013 geldt dat gemeenten, SVB en UWV de plicht hebben om een uitkering terug te vorderen. Voordat deze maatregel inging hadden zij slechts een bevoegdheid hiertoe, en konden zij ook afzien van de terugvordering. Het is dus zaak om te bekijken wanneer uw zaak zich heeft afgespeeld.

Advocaat strafrecht

Heeft u een besluit ontvangen dat uw uitkering wordt stopgezet en/of een deel van uw uitkering wordt teruggevorderd? Neem nu vrijblijvend contact op met het landelijke netwerk van gespecialiseerde advocaten van Advocaat-voor-Hennepkwekerij.nl.

U kunt uw zaak vrijblijvend voorleggen aan de juristen van onze intakebalie, waarna u zo snel mogelijk vrijblijvend contact heeft met een advocaat om uw persoonlijke situatie en mogelijkheden te bespreken.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 088 - 629 00 54 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafrecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrechtadvocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in heel Nederland.

  NL 230x272v4
  Z

  Specialisten in strafrecht

  Z

  Conform gedragsregels NOVA

  Z

  Advocaten in heel Nederland